Nhiếp ảnh cơ bản bài cuối môn Stop Motion

Bài làm cuối môn Nhiếp ảnh cơ bản dùng kỹ thuật Stop Motion
Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Lớp D1704H1
Các bạn đã thể hiện một câu chuyện dễ thương về tình bạn
Bối cảnh chụp tại quán cafe Coffee House