Lớp học chụp ảnh cơ bản làm phim Stop Motion bằng Lego

Lớp học chụp ảnh cơ bản làm phim Stop Motion bằng Lego trường Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Clip bài tập kết thúc bộ môn Nhiếp ảnh
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Thứ Tính
Danh sách thành viên nhóm:
1. Nguyễn Ngọc Khôi
2. Nguyễn Ngọc Kiều My
3. Nguyễn Duy Hiếu
4. Phạm Trần Minh Thọ
Clip được thực hiện trong vòng 6 ngày
Với hơn:
– 800 tấm hình được chụp
Phần mềm dựng phim:
1. Proshow Producer (dựng phim)
2. Adobe Photoshop (chỉnh sửa hình ảnh)
Máy ảnh sử dụng:
1. Canon EOS M 18*55
2. Sony Rx 100 M4
Âm nhạc sử dụng trong clip:
1. Superman Theme – Petra Haden
2. Happy Gru – Pharrell Williams ft. Heitor Pereira

Một phim tương tự môn Nhiếp ảnh cơ bản của Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu