Công dụng của softbox và những thiết bị khác trong phòng chụp

Trong phòng chụp, bạn sẽ thường gặp softbox nó là một cái hộp giúp ánh sáng dịu và tản ra và đó là ý nghĩa của chữ soft và box. Tuy vậy bạn sẽ gặp rất nhiều loại softbox với đủ kích thước và hình dáng, nhưng tựu trung chỉ cùng cách dùng.
Bên cạnh softbox làm dịu ánh sáng thì lưới grid, tổ ong và snoot lại làm ánh sáng tập trung, có định hướng và có độ tương phản cao.
Cuối cùng hết là Gobo đó là những vật thể chắn giữa đèn và chủ thể tạo ra hiệu ứng không gian chụp ảnh.
Trong video đầu bạn sẽ là giới thiệu về các loại softbox còn video thứ hai là nói về Gobo