Cách set nhiều đèn trong studio

Khi set up nhiều đèn chụp trong studio thì bạn sẽ bắt đầu như thế nào. Câu trả lời là từ ít cho đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp.
1. Bạn sẽ set đèn key light trước – đây là đèn tạo ra hiệu ứng
2. Sau đó đến đèn fill light – đây là cây đèn làm cho bóng đổ của đèn key nhẹ bớt cũng như làm cho vùng tối thấy được chi tiết
3. Kế đến là dùng đèn tóc để tạo khối
4. Cuối cùng hết là dùng đèn cho background được tách ra so với mẫu, hay không gian sẽ cảm thấy sâu hơn.
Đây là những nguyên tắc cơ bản, dù sao bạn cần thực hành nhiều lần, và quan sát khoảng cách từ đèn đến chủ thể hay độ lớn của softbox và cường độ sáng của đèn…