Bí quyết sử dụng ISO thấp và ISO cao khi chụp ảnh

Trong những bài học nhiếp ảnh cơ bản, thì bạn thường sẽ đặt ISO ở 100 và thường ít đụng đến việc chỉnh nó nữa, trừ khi phải chụp trong điều kiện quá thiếu sáng. Đây là cách làm phổ biến và có lý do vì khi nâng ISO cao thì ảnh sẽ có khả năng bị nhiễu hạt (noise).
Tuy vậy khi đọc các thông số chụp ảnh ngoài trời do các nhiếp ảnh gia chia sẻ bạn sẽ bối rối khi cùng một hoàn cảnh đủ sáng có lúc lại chụp ISO thật thấp và có lúc lại rất cao. Trả lời câu hỏi này sẽ được giải đáp qua 2 video bên dưới.
1. ISO thật thấp để cứu chi tiết vùng sáng
2. ISO thật cao để tăng tốc hay đóng khẩu