Xử lý ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ Brooke Shaden

Để xử lý ảnh nghệ thuật theo ý mình mong muốn mỗi nghệ sĩ sẽ có cách làm khác nhau tuỳ thuộc và thế mạnh của mình. Thế mạnh của nghệ sĩ Brooke Shaden là việc chụp ảnh và xử lý ảnh của mình thành manipulation đem lại cái nhìn mơ mộng như một bức tranh.
Trong bài chia sẻ này, bạn sẽ thấy được ba mẹo xử lý ảnh của Brooke Shaden bao gồm Cách xử lý ảnh tạo ánh sáng, Cách làm mở rộng vùng biên cho ảnh, và cách hoà trộn ảnh từ hai hình chụp ở hai điểm khác nhau.
Cách tạo ra ánh sáng

Cách mở rộng khung ảnh

Cách hoà trộn ảnh