Sử dụng ống kính zoom bằng tay hay bằng chân

Để chụp được một ảnh đẹp, ngoài việc phải chụp đúng sáng, đủ nét… thì bố cục là một trong những yếu tố bổ sung cho việc hoàn thiện này. Bố cục giải thích đơn giản có nghĩa là bạn đem những gì vào trong khung ảnh của bạn và đặt chúng ở đâu.
Sử dụng tiêu cự ống kính khác nhau giúp bạn bố cục dễ dàng, và ống kính zoom cho bạn sự linh hoạt trong thay đổi tiêu cự mà các bạn chụp ảnh thường nói vui là zoom bằng tay. Những bạn không có ống kính thay đổi muốn thay đổi tiêu cự thì phải di chuyển và gọi vui là zoom bằng chân.
Tuy nhiên 2 kiểu dùng này có sự khác nhau trong việc lấy hâu cảnh cho chủ đề chính. Bài hướng dẫn này là giải thích về điều đó, nhưng tóm tắt là zoom tay thì sự thay đổi hậu cảnh với nhân vật chính không nhiều và cách zoom chân thì sự khác biệt rõ rệt hơn