Nhiếp ảnh cơ bản- "Tình yêu tuổi 20"

Đây là bài làm cuối môn Nhiếp ảnh cơ bản của Nhóm ThaThinh
Đề tài “Tình yêu tuổi 20” Lớp D1703H1 – Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Về mặt kỹ thuật bài không áp dụng quá nhiều ngoại trừ dùng Stop-Motion
Về mặt nội dung, các bạn muốn kể về tình yêu ở độ tuổi các bạn sẽ thường như vậy
Bài được mình đánh giá tốt.