Đồ hoạ chữ typography từ hoa bằng Photoshop

Để thực hiện bài chia sẻ này bạn cần có ảnh một bó hoa, và bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được ảnh này trên mạng. Tuy vậy, nếu bạn có thể chụp được một bó hoa, một cánh đồng hoa, hay những ảnh hoa hay cây lá… thì có thể thực hành tương tự đều được.
Bài hướng dẫn cần bạn có kỹ năng Photoshop cơ bản với biết sử dụng Layer mask càng tốt – video đầu tiên. Nếu bạn chưa dùng được Layer Masker thì có thể xem video thứ hai.
Video thứ 3 cũng tương tự để thiết kế một poster.