Cách tạo ý tưởng để cảm hứng chụp ảnh

Khi chơi nhiếp ảnh một thời gian nhiều bạn bắt đầu rời cuộc chơi vì không còn cảm thấy hứng thú hay có khi cho rằng không có ý tưởng để chụp. Vậy ý tưởnng để tạo ra cảm hứng chụp ảnh từ đâu ra, theo dõi những nhiếp ảnh gia nổi tiếng bạn sẽ thấy họ luôn làm được và họ có bí quyết gì.
Dưới đây là chia sẻ của kênh Photos in Color, bài chia sẻ cho bạn một số phân tích như: Dựa vào Ánh sáng, Dựa vào Kỹ thuật chụp ảnh, Dựa vào Photoshop, Dựa vào một tấm ảnh yêu thích của tác giả khác…Với phương pháp này bạn sẽ luôn có ý tưởng và một số trang web để tham khảo các tác giả.

Bạn nên xem thêm chia sẻ của Brook Shaden tại Link