Cách đổi màu một đối tượng trong Photoshop

Có nhiều cách để đổi màu một vật thể trong Photoshop mà không ảnh hưởng đến những màu khác mà phiên bản Photoshop nào cũng thực hiện được. Tuy nhiên cách thay thế màu sắc của vật thể trong Photoshop CC ngày càng thông minh và đẹp hơn.
Thực ra việc chỉnh màu cũng chỉ ứng dụng lệnh Selective Color, Replace Color, Hue/Saturation…, chỉ là cách làm sáng tạo và thú vị hơn.
Bài hướng dẫn đầu là 5 cách thay đổi màu của đối tượng. Bài hướng dẫn thứ thứ hai dành cho các bạn chỉnh màu ảnh phong cảnh để làm màu rực rỡ tự nhiên hơn. Bài hướng dẫn thứ hai đòi hỏi bạn cần tập trung kiên nhẫn theo dõi các bước.