Cách đặt máy quay phim xe hơi đang chạy

Khi xem những đoạn phim xe hơi đang chạy bạn có bao giờ suy nghĩ các đặt máy quay sẽ như thế nào không? Bài chia sẻ cho bạn biết một số chiêu dùng để quay cảnh này. Nếu những bạn từng hiếu biết với việc quay phim thì việc quay trên nền xanh là một cách.
Tuy vậy, ở đây cách làm là đặt thẳng máy quay gắn lên xe hơi luôn. Thiết bị phải chuyên dụng để máy ảnh quay phim phải giữ được chắc chắn, nhưng nếu không có thiết bị này thì cũng có thể tự chế như bài này.
Ngoài ra, bài chia sẻ còn cho biết một số lưu ý về thời điểm quay phim sao cho đủ sáng, cách lấy âm thanh….