Bài tập chụp ảnh Poster

Bài tập chụp ảnh Poster
Các bạn giả lập một buổi chụp Poster cho một bộ phim “Anh Hai Sài gòn”
Lớp D1608K1 – Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Hậu kỳ buổi làm việc