Lớp học Sản phẩm học viên

Bài tập chụp ảnh Poster

Bài tập chụp ảnh Poster
Các bạn giả lập một buổi chụp Poster cho một bộ phim “Anh Hai Sài gòn”
Lớp D1608K1 – Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Hậu kỳ buổi làm việc