Bài tập chụp ảnh cơ bản – Bụi

Đây là bài làm cuối môn Nhiếp ảnh cơ bản của Nhóm Bụi
Đề tài “Cafe những năm 70” Lớp D1703H1 – Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Về thực tế thì những năm 70 có lẽ sẽ không như vậy, đây chỉ là những trải nghiệm kỹ thuật chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng lowkey của các bạn.