Tự chế ống extension tube để chụp ảnh macro

Để chụp ảnh macro nếu bạn sắm ống kính chuyên macro thì sẽ dễ dàng cho bạn và ảnh chụp luôn bảo đảm về chất lượng. Nếu bạn chưa đủ điều kiện sắm ống kính macro thì có thể mua extension tube. Về nguyên tắc đây là một ống nối giữa thân máy và ống kính giúp ảnh chụp phóng lớn.
Nếu bạn chưa muốn mua và thích mày mò thì có thể tự làm extension tube như bài hướng dẫn ở đây bằng việc cưa ống nhựa và dán ngàm của ống kính vào hai đầu. Bài hướng dẫn này khá vui và thú vị