Tạo ảnh nghệ thuật cơ bản bằng ghép nền chất liệu

Khi nhìn thấy một ảnh nghệ thuật đẹp nhiều người sẽ trầm trồ lên và đặt câu hỏi làm sao có thể tạo ra ảnh như vậy. Có nhiều cách tạo ra ảnh nghệ thuật, nhưng trong bài viết này chỉ tập trung vào việc ghép nền bằng chất liệu.
Cách này đỡ tốn kém mà ai cũng có thể làm được với trình độ chụp ảnh cơ bản và trình độ xử lý cơ bản.
Điều quan trọng nhất là bạn cần có sự tưởng tượng sáng tạo và thực hành thật nhiều
Cách làm ảnh tĩnh vật ghép nền

Cách làm ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ Brooke Shaden

Cách tạo ra nền chất liệu