Loé sáng trên mắt kính cách đặt đèn để tránh

Khi dùng đèn flash chụp ảnh chân dung với những người đeo kính thì nhiếp ảnh gia luôn gặp một khó khăn là hiện tượng loé tia sáng trên mặt mắt kính. Có 2 cách giải quyết hiện tượng này là tháo tròng kính ra hay thay đổi vị trí đèn flash.
Cách tháo tròng kính không phải lúc nào cũng dùng được. Cách thay đổi vị trí đèn flash là cách linh hoạt được hướng dẫn trong bài này. Thực ra, trong thực tế có nhiều bạn thay đổi vị trí đèn ngẫu nhiên sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng ở đây anh Joe Edelman sẽ phân tích hợp lý dựa vào tính chất vật lý của đường đi ánh sáng.