Kỹ thuật chụp ảnh người mẫu trên nền trắng

Chụp ảnh người mẫu trên nền trắng thoạt nghe có vẻ dễ dàng, nhưng với những ai từng chụp ảnh trong studio sẽ thấy được sự khó khăn khi nền trắng chụp không hoàn toàn trắng mà có các vùng xám.
Dưới đây là một số hướng dẫn, nhưng điểm bạn cần lưu ý là bạn chia vùng ánh sáng ra thành hai khu vực cần kiểm soát.
1. Kiểm soát ánh sáng trên nền (bằng cách dùng đèn đánh lên phông)
2. Kiểm soát ánh sáng trên mẫu khi dùng ánh sáng đánh lên mẫu (tốt nhất ánh sáng này nên gom vào mẫu và không đánh lên phông)
Chụp ảnh người mẫu trên nền trắng bằng đèn flash loại speedlight

Chụp ảnh người mẫu trên nền trắng bằng đèn strobe trong studio

Chụp ảnh người mẫu trên nền trắng tận dụng cửa sổ