Học nhanh ánh sáng cơ bản studio

Đây là hai bài hướng dẫn giải thích cơ bản về ánh sáng trong studio giải thích 2 vấn đề về việc tạo khối cho ảnh và cách làm cho ánh sáng dịu hay gắt.
Tóm tắt lại bạn cần lưu ý
1. Luôn đặt vj trí đèn cao hơn người mẫu (ngoại trừ bạn muốn có ánh sáng lạ từ dưới lên như phim kinh dị)
2 Vi trí đèn có thể tạo ra độ khối mà bạn có thể quan sát trên mũi, cổ… của người mẫu
3. Nếu muốn cảm giác nhẹ nhàng nên dùng softbox, ngựợc lại ánh sáng trực tiếp độ sáng gắt, tạo cảm giác cứng mạnh…
Dù sao bài giới thiệu chỉ nói qua về một số luật ánh sáng chứ không quá chi tiết.