Cách làm pattern trong Photoshop

Trong Photoshop nếu bạn muốn tô bằng pattern thì đã có sẵn một số mẫu, số lượng ít và không đa dạng. Tuy vậy muốn tạo ra một pattern cũng không có gì là quá khó, có lẽ vì lí do này nên Photoshop không cần tạo sẵn cho bạn kho pattern.
Để tạo ra pattern bạn chỉ cần một hình jpeg bất kỳ, và hay hơn nữa là ảnh này do chính bạn chụp. Bạn chỉ cần định nghĩa khu vực tạo pattern và lưu lại sau đó bất cứ khi nào cần dùng bạn có thể Fill Pattern.
Bài hướng dẫn này rất dễ dàng cho Photoshop cơ bản