Cách chụp thức ăn hoặc sản phẩm bay lơ lửng

Có 2 cách chụp ảnh bay lơ lửng thường được áp dụng là cột, treo …. và dùng Photoshop xoá phần giá đỡ, còn cách thứ hai là tung cho vật thể bay thực sự. Bài này áp dụng cách thứ hai. Bài này không hướng dẫn chi tiết mà chỉ cung cấp một số khái niệm chính và bạn cần thực tập chụp để có kinh nghiệm riêng.
1. Về phần lấy nét, có lẽ, máy lên lấy nét sẵn vào một điểm mà vật thể bay sẽ đi ngang.
2. Về phần ánh sáng nên đặt 2 cây đèn chính vuông góc với máy ảnh và sử dụng lưới tổ ong hay lưới grid để định hướng ánh sáng. Ngoài 2 cây đèn này thì có thể dùng thêm đèn fill nhẹ.