Biến ảnh bình thường thành ảnh chuyển động trong Photoshop

Thực ra Photoshop không phải là phần mềm lý tưởng dành cho ảnh chuyển động và hãng Adobe cũng có những sản phẩm phần mềm chuyên cho chuyển động. Tuy vậy nếu bạn khá quen thuộc Photoshop thì bạn nên sử dụng nó để làm chuyến động.
Photoshop giờ còn cho phép bạn biên tập video nữa (dĩ nhiên là video thật ngắn thôi).
Bài hướng dẫn này giúp bạn chuyển một ảnh bình thường thành ảnh chuyển động bằng cách sử dụng lệnh Trasnform và dùng bảng Timeline. Bài không khó, nhưng bạn cần xem chậm từng bước và thực hành theo.

Phát triển từ Transform thì bạn có thể dùng Warp để làm chuyển động

Nếu bạn thích thú và thử làm phim bằng Photoshop thì hãy xem hướng dẫn bên dưới