10 xu hướng thiết kế đồ hoạ 2017

Trong mỗi năm xu hướng thiết kế đồ hoạ luôn có những sự thay đối và trong năm 2017 này xu hướng thiết kế đồ hoạ dĩ nhiên cũng có những thay đổi. Hiểu được xu hướng thiết kế không chỉ giúp ích cho nhà thiết kế đồ hoạ mà còn giúp cho khách hàng của họ tươi mới và hợp với thời đại.
Sau đây là 10 xu hướng thiết kế độ hoạ năm 2017 theo nhận định của Philip VanDusen. Bạn sẽ thấy 10 xu hướng này không phải là mới hoàn toàn mà cũng phát triển từ những xu hướng của năm vừa qua.
Cuối cùng hết, đây chỉ là xu hướng và dự đoán, nó không thể hoàn toàn chính xác 100% được, nhưng nó cần thiết cho bạn tham khảo.