Kỹ thuật chụp ảnh lia máy panning

Kỹ thuật chụp ảnh lia máy là một trong những kỹ thuật được ưa thích và dễ dàng thực hiện với điều kiện chụp như ở đường phố Sài gòn. Máy ảnh sẽ di chuyến song song với vật thể chuyển động mà ở đây là xe máy, xe đạp…, đồng thời tốc độ chụp được hạ xuống khoảng 1/60s, 1/30s, hay thậm chí là 1/15s..
Kết quả ảnh chụp được là chủ đề chuyển động thì rõ nét (một phần hay toàn phần, miễn là có nét) và bối cảnh thì mờ nhoè.
Bài hướng dẫn này dùng máy Canon để làm ví dụ, nhưng nguyên tắc chung vẫn là tốc độ chậm, di chuyển máy ảnh theo vật thể, rồi máy chụp ở chế độ liên tục và lấy nét liên tục.
Cũng không quá khó để thực hiện, và khi bạn thành thạo thì có thể lia máy theo những phương khác nhau nữa.
Bạn có thể tham khảo ảnh chụp lia máy của tôi tại link bộ ảnh “Hoa Xuân về nhà”

TinhClass- Lớp học hào hứng