Chụp ảnh phong cảnh ấn tượng được đăng trên 300 tạp chí

Bức ảnh ấn tượng này của nhiếp ảnh gia Lorenz Holder, nó đã được đăng trên 300 tạp chí và đây là câu chuyện tóm tắt về cách anh thực hiện dựa trên nguyên tắc POP
POP là chữ viết tắt của Plan, Organize và Position.
Plan: Trong quá trình tìm kiếm anh đã kiếm được địa điểm này ở Đông bắc nước Đức
Organize: Ao rất nhiều lá, anh đã dọn dẹp nó
Position: Đây là cách đặt góc máy và chọn khoảnh khắc về ánh sáng, cũng như ứng dụng ngôn ngữ hình ảnh làm một bức ảnh phong cảnh có tính thể thao của con người vào.
Đây là website của anh http://www.lorenzholder.com/

TinhClass- Lớp học hào hứng