Bài tập Chụp ảnh Thương mại

Bài tập môn Nhiếp ảnh Thương mại của các bạn lớp D1608H1
Arena Multimedia Cộng Hoà
Bài tập yêu cầu giả lập chup ảnh quảng cáo cho một sản phẩm thương mại.
Thực tế để sản xuất ra được một ảnh phục vụ cho concept của Nhiếp ảnh thương mại là sự phối hợp của nhiều team làm việc cùng với nhau. Bài tập này giúp các bạn trải nghiệm được phần nào. Các bạn đã phân công làm việc và làm mẫu cho chính shot chụp của mình.
Trong khả năng của mình các bạn đã cố gắng cho ra sản phẩm, phần xử lý ảnh DI chưa hoàn toàn tốt, nhưng sự diễn xuất bay là một cố gắng rất lớn.