Chụp và xử lý ảnh Light Painting như thế nào

Bài viết này dành cho level nâng cao với những bạn chụp ảnh kiểu Light Painting. Video bên dưới hơi dông dài nhưng tóm gọn một số ý chính khi chụp Light Painting
1. Bạn cần đặt máy lên chân để cố định góc chụp
2. Dùng đèn fill vào những khu vực mà bạn cần chiếu sáng, mỗi lần chiếu đèn là mỗi lần chụp nên sẽ chụp nhiều ảnh
3. Chồng tất cả các ảnh đã chụp lên cùng 1 layers. Layer tối nằm bên dưới layer sáng nằm bên trên. Sau đó dùng layer masker với chế độ hoà trộn là Lighten và dùng brush để sơn lên các khu vực muốn chi tiết sáng lên.
TinhClass- Lớp học hào hứng