Chấm thi ảnh do Sở Giáo Dục tổ chức

Thỉnh thoảng Sở Giáo Dục có mời mình đi chấm thi, đa phần trong những lần đó mình thường làm việc chung với Anh Trí (người trong ảnh) – Giáo viên bộ môn Nhiếp ảnh Trường Trưng Vương.
Đây cũng là trải nghiệm thú vị khi được làm việc cùng các bạn học sinh.
TinhClass- Lớp học hào hứng