Bộ ảnh "Đón Xuân" sum họp gia đình

Bộ ảnh “Đón Xuân”-Sum họp gia đình của nhóm Apple môn Nhiếp ảnh Cơ bản
Lớp D1612G2 – Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Các thành viên nhóm
Phạm Thành Kỳ Hưng
Lê Quang Vinh
Phạm Thanh Hiền
Lưu Thị Thuý
Lê Diệu Linh
Bộ ảnh xuất phát từ ý tưởng của chính các bạn là nhớ gia đình và mong được về quê ăn Tết sum họp. Để thực hiện bộ ảnh, các bạn đã phải tự chuẩn bị đạo cụ, trang phục và tìm địa điểm phù hợp để chụp.
Ảnh chụp không nhiều, nhưng các bạn đã làm tốt khi đã có thể kể được câu chuyện của chính mình với kiến thức nhiếp ảnh cơ bản.
TinhClass- Lớp học hào hứng