Bài tập Nhiếp ảnh cơ bản "Sài gòn trong tôi"

Ở những độ tuổi khác nhau thì cảm nhận về Sài gòn luôn khác nhau. Đây là bộ ảnh “Sài gòn trong tôi” của các bạn trẻ thực hiện cho bài tập cuối môn Nhiếp ảnh Cơ bản.
Nhóm BOGI Lớp D1612G2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu
Bộ ảnh được thực hiện trong những ngày không khí mùa Xuân đang tràn về Sài gòn. Dù bài tập không yêu cầu lồng tiếng nhưng các bạn đã cố gắng thực hiện bằng việc thu âm qua điện thoại.
Góc chụp và câu chuyện chưa xúc tích nhưng tinh thần làm việc tích cực trong thời gian ngắn là nỗ lực đáng ghi nhận khi các bạn phải tự lên ý tưởng, chọn địa điểm, trang phục, trang điểm và tự phân vai….
TinhClass- Lớp học hào hứng