Bài tập Chụp ảnh Xe hơi như thật

Chụp ảnh Mô hình Xe hơi như thật
Bài tập cuối môn Nhiếp ảnh lớp D1603H2
Arena Multimedia Cộng Hoà
Bài làm công phu và sáng tạo, chụp tại studio của trường.
Các thành viên của nhóm
Lee Mong Lyn
Châu Minh Thành
Lâm Hào Kiệt
Cường Phú

1-dsc_0329
2-dsc_0351
3-dsc_0362
4-dsc_0375
5-dsc_0423
dsc_0301
dsc_0311
dsc_0332
dsc_0369
dsc_0389
Hậu kỳ của nhóm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *