Bài tập Series ảnh "Bạn cùng lớp"

Bài tập môn “Ngôn ngữ hình ảnh” Lớp D1608H1 – Arena Multimedia Cộng Hoà
Trong vòng 30 phút hãy dùng điện thoại chụp một bộ ảnh series tối thiểu là 4 tấm về bạn cùng lớp của mình
Các bạn học cách tiếp cận và thuyết phục người mẫu phối hợp với ngôn ngữ hình ảnh được học.
Sau đây là một số bộ ảnh tốt
TinhClass- Lớp học hào hứng

BỘ ẢNH CỦA DŨNG PHẠM: ” AVATAR VÀ THỰC TẾ”

BỘ ẢNH CỦA MINH THY: “DÂY ĐEO CỔ CỦA BẠN TÔI”

BỘ ẢNH CỦA NGỌC SANG: “GIẦY ĐI HỌC NGÀY MƯA”

BỘ ẢNH CỦA NGUYỄN CHÁNH “THỜI TRANG HÌNH NỀN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *