10 máy nhỏ độc cho xu hướng chụp ảnh phượt 2017

Hầu hết các điện thoại hiện nay đều có tính năng chụp ảnh và điều này làm cho máy ảnh compact bị cạnh tranh rất lớn. Tuy vậy, máy ảnh compact lại có một hướng đi riêng khi tập trung vào sản xuất các loại máy độc đáo hoạt động trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh khó khăn nào như lặn sâu xuống nước, quấn, dán hay đeo… vào trên người hay bất cứ vật gì.
Gần đây các máy ảnh nhỏ độc này lại phối hợp với điện thoại thông qua một app, như vậy máy ảnh chỉ chụp và điện thoại trở thành màn hình của nó để xem, xử lý, gởi lên mạng xã hội…. Hướng đi này làm cho máy ảnh action camera càng nhỏ và càng linh hoạt hơn khi sử dụng.
Sau đây là 10 máy bạn nên tham khảo
1. Camorama
2. Mokacam
3. Aktiv
4. Nikon key mission 80
5. Polaroid Cube
6. Mecam
7. iON SnapCam
8. Narrative Clip
9. Frodo
10. Qlippie Wearable Camera
TinhClass- Lớp học hào hứng