Photoshop biến cam tròn thành vuông

Thỉnh thoảng chúng ta thấy nhiều loại trái cây tròn hoá vuông là do quá trình nuôi trồng, dù vậy không phải trái cây nào cũng làm được. Tuy nhiên với Photoshop thì mọi trái cây đều có thể biến từ tròn thành vuông.
Mẹo thực hiện ở đây là dùng một hình khối vuông để bạn dùng nó tô chất liệu trái cây lên các mặt. Khối vuông này bạn có thể mở file riêng từ bên ngoài, hoặc bạn cũng có thể tự vẽ bằng Photoshop.
Nếu dùng Stamp Tool hay Healing Brush thì công việc của bạn sẽ tốn nhiều công còn dùng filter Liquify thì mọi việc khá đơn giản.
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *