Manuplation màu và ánh sáng biến ảnh thành lowkey

Trong bài chia sẻ cách làm ảnh lowkey này tôi sử dụng ảnh lowkey của mình làm từ 10 năm trước (7-11-2006) mà tôi đã đăng trên diễn đàn Zidean.com tại link
Ảnh lowkey là ảnh mà hầu hết diện tích mặt ảnh có sắc độ tối, ảnh low key được gọi là ảnh sắc độ nặng.
lowkey-6
Sau đây là các bước xử lý
1. Ảnh được chụp tại Bình Quới – Thanh Đa
lowkey-1
2. Sau đó ảnh được tách phông
lowkey-2
3. Trước đó tôi có chụp một ảnh cây hồng ở Đà lạt
lowkey-3
4. Sau đó tôi ghép ảnh cây hồng vào phía sau cửa sổ
lowkey-4
5. Đám mây này được chụp ở nhà và chỉnh màu lại cho tối
lowkey-5
6. Cuối cùng thì áp đám mây vào khung cửa với chế độ hoà trộn Mulitiply
lowkey-6
Bạn thấy đó, để xử lý ảnh không nhất thiết phải dùng những kỹ thuật quá cao siêu. 10 năm trước Photoshop đã làm được như vậy thì hiện nay còn dễ dàng như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *