Cách tự chụp hình để ghép ảnh manipulation

Ảnh manipulation hay gọi tắt là ảnh manip luôn tạo ra cảm giác thú vị cho người xem lẫn người làm ra ảnh. Tuỳ theo trình độ Photoshop, mỗi người sẽ có sáng tạo riêng, nhưng nó không có gì khó khăn.
Trong giai đoạn đầu tập làm manipulation bạn nên làm theo những bài hướng dẫn của người đi trước để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời sử dụng hình stock có sẵn và lắp ghép lại.
Giai đoạn thứ hai, bạn sẽ làm việc như một nghệ sĩ sáng tạo khi tạo ra ý tưởng và chụp lấy mọi hình stocks mà mình dự định sẽ ghép vào. Bài hướng dẫn này chia sẻ cách tự chụp rồi xử lý cho ra ảnh manipulation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *