Cách dùng ánh sáng ngược và tạo khói làm không gian sâu cho ảnh

Studio chụp ảnh thường có không gian hẹp, vì vậy bạn chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định. Tuy vậy để cho ảnh đẹp thì ảnh phải nổi khối và có chiều sâu. Đây là điều khó khăn trong không gian studio.
Ánh sáng nghịch là cách giải quyết vấn đề. Khi áp dụng, đầu tiên bạn chỉ nên bật một cây đèn chính để bảo đảm ảnh nhân vật đủ sáng. Kế tiếp bạn bắt đầu dùng đến cây đèn thứ hai và thứ ba, thứ tư…. Như ở đây, cây thứ 2 đánh vào nền để tách không gian và hai cây đèn hai bên ngược sáng để tạo loé, cũng như thêm ánh sáng ven 2 bên mẫu.
Cuối cùng dùng máy tạo khói là không bắt buộc, nhưng nếu sử dụng thì không gian mờ ảo và cảm giác sâu hơn.
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *