Bài cuối môn Nhiếp ảnh D1509 K1

Bài cuối môn Nhiếp ảnh D1509 K1 Arena Nguyễn Đình Chiểu.
Chụp ảnh món ăn và chụp ảnh tạo hiệu ứng đặc biệt
Bài của nhóm
TU Thanh Hung
Le Duc Trung
Le Hai Long
Le Tuan Anh
bay
food
Bài của Nguyễn Diệp Phương Uyên
nguye%cc%82%cc%83n-die%cc%a3%cc%82p-phu%cc%9bo%cc%9bng-uye%cc%82n-d1509k1
Bài của  Nguyễn Gia Bảo
nguye%cc%82%cc%83n-gia-ba%cc%89o-d1509k1
Bài của Nguyễn Trần Xuân Quyên
nguye%cc%82%cc%83n-tra%cc%82n-xua%cc%82n-quye%cc%82n-banh-tet-d1509k1
Bài của Nguyễn Trần Xuân Quyên
nguye%cc%82%cc%83n-tra%cc%82n-xua%cc%82n-quye%cc%82n-d1509k1
Bài của Trần Hoài Thanh Thiên
tra%cc%82n-hoai-thanh-thie%cc%82n-d1509k1
Bài của nhóm
Ngo Truong Giang
Nguyen Hong Viet
Nguyen Tan Thanh
fly
lemontea2
Bài của Hoàng Trụ
2
Hậu kỳ làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *