Thiết kế đồ hoạ là gì – What is Graphic Design?

Thiết kế đồ hoạ là bạn đang truyền tải một thông điệp, nói dễ hiểu là đang kể một câu chuyện thông qua phương pháp dùng hình ảnh, chữ viết, màu sắc, đường nét… sắp xếp trên một bố cục.
Cuối cùng hết phải làm sao cho thông điệp bạn kể tạo được cảm xúc nơi người xem
Đây là bài tóm gọn trả lời cho câu hỏi này
TinhClass – Lớp học hào hứng – Đừng quên bấm like


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *