Tạo ảnh ma vui nhộn cho mùa Halloween

Nhân mùa Halloween vui nhộn bài hướng dẫn này chia sẻ cách thực hiện một ảnh ma. Yêu cầu thực hiện không có gì quá khó, với trình độ Photoshop cơ bản và làm tuần tự theo các bước ở đây là bạn sẽ có một ảnh ma từ bất kỳ hình ảnh gì.
Bài này tập trung chủ yếu vào lệnh Diffuse Glow trong Filter Gallery kết hợp với việc chỉnh Blend-If của Blending Option.
Mặc dù chỉ là một bài đơn giản nhưng bạn nên làm thử vì nhân mùa Halloween, và đồng thời ứng dụng việc dùng Diffuse Glow (vì filter này hiếm khi được đụng tới)
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *