Cách chấm sửa một tấm ảnh chân dung theo qui trình

Thông thường khi chụp ảnh nếu không có qui trình thì cũng không biết nên làm những bước như thế nào.
Các bước nên đi theo tuần tự và logic thì ảnh chấm sửa sẽ đẹp, các bước nên bao gồm
1. Cắt cúp ảnh
2. Chấm da những lỗi lớn
3. Chấm mịn da
4. Chọn tông màu cho da
5. Nhấn sáng tối
Một trong những điều làm ảnh chân dung sau khi chấm sửa không thoả mãn yêu cầu thường là do chấm sửa làm biến dạng, hay thay đổi cơ trên khuôn mặt.
Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn chấm da theo một da trình logic.
Hiện nay cũng có nhiều phần mềm hỗ trợ hay plug in cho Photoshop giúp chấm da đẹp, nhưng đây là bài nền tảng mà bạn cần biết.
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *