Tạo ảnh độc bằng cách bẻ cong

Với bài hướng dẫn này bạn có thể bẻ cong một ảnh bình thường thành ảnh ấn tượng.
Cách làm khá đơn giản khi bạn sử dụng những lệnh Transform trong menu Edit của Photoshop. Ngoài ra bạn cần sử dụng thêm Filter Blur.
Bài hướng dẫn không khó và chỉ yêu cầu trình độ Photoshop cơ bản.
Dĩ nhiên sau khi có tác phẩm cuối cùng bạn có thể tuỳ chỉnh thêm về màu sắc để ảnh đẹp hơn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *