Tính năng nâng cao Multiple exposure phơi sáng giữa ban ngày dành cho Nikon và Canon

Nếu muốn phơi sáng giữa ban ngày thông thường nhất là dùng kính lọc ND thậm đậm để giảm bớt cường độ ánh sáng (tương tự như việc bạn đeo mắt kính đen vậy).
Tuy nhiên bạn có thể phơi sáng giữa ban ngày với tính năng Multiple exposure – kỹ thuật chụp chồng nhiều ảnh lên nhau kết hợp cùng việc điều chỉnh cường độ sáng Auto gain trên Nikon và Average trên Canon.
Để thực hiện tốt bài hướng dẫn, bạn nên chọn những chủ thể đang chuyển động và cần có chân máy cùng với dây bấm mềm.
Mặc dù ví dụ ở đây chỉ trên máy Nikon và Canon, nhưng các máy khác sẽ có menu tương tự.

TinhClass – Lớp học hào hứng

Bạn cũng nên tham khảo thêm xử lý Photoshop cho ảnh loại này

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *