Làm bầu trời sống động bằng cách ghép đàn chim

Để bầu trời sống động trong ảnh phong cảnh hay bất cứ thể loại ảnh nào thì nên có chi tiết trên bầu trời.
Chi tiết đó có thể là trăng, sao, đám mây, hoặc đàn chim bay qua…
Để cắt và ghép một đàn chim vào bầu trời là không khó, nhưng nó sẽ tạo cảm giác không thật nếu xử lý màu sắc hay ánh sáng ảnh không tốt.
Chim bay ở một bầu trời khác và ghép vào ở một bầu trời khác làm cho 2 ảnh ghép vào có sự khác biệt.
Chìa khoá để giải quyết vấn đề là sử dụng chế độ hoà trộn Hue trong Blending mode
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *