Nghệ thuật Typography cho người mới tập thiết kế

Hàng ngày chúng ta sẽ thấy chữ viết ở khắp nơi như trên sách báo, trên màn hình…. và khi nào có chữ viết thì có nghệ thuật sử dụng chữ typography.
Sau đây là một số khái niệm cơ bản và dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu tập thiết kế.
Tuy vậy phạm vi bài hướng dẫn không gói gọn như vậy mà còn dành cho bất kỳ ai mong muốn trình bày chữ của mình trở nên sinh động, đẹp…. và thể hiện được tính cách bản thân font chữ đó.

TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *