About me Blog Hoạt động của lớp Lớp học

Cắm trại cùng Trường Arena Multimedia

Mỗi năm trường sẽ tổ chức ít nhất một lần cắm trại chung giữa thầy và trò. Đây là lần cắm trại vào tháng 9-2016 của thầy trò ở Bình Thuận – Bãi biển Sơn Mỹ. Đây là một số hình ảnh của chuyến đi này
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *