Cắm trại cùng Trường Arena Multimedia

Mỗi năm trường sẽ tổ chức ít nhất một lần cắm trại chung giữa thầy và trò. Đây là lần cắm trại vào tháng 9-2016 của thầy trò ở Bình Thuận – Bãi biển Sơn Mỹ. Đây là một số hình ảnh của chuyến đi này
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *