Cách đổi màu tóc tuỳ thích bằng Photoshop

Sau đây là cách đổi nhanh màu tóc trong Photoshop. Cốt lõi của bài hướng dẫn là bạn cần phải chọn đựơc vùng tóc, sau đó thì đặt vào group và chỉ chỉnh màu vùng tóc đã chọn.
Tóc cần phải được đặt mặt nạ layer mask và dùng Refine Egdes.
Bài hướng dẫn không khó nhưng bạn cần tỉ mỉ để chỉnh được bộ tóc đẹp ưng ý

TinhClass – Kiến thức bổ ích
Nhớ Like hoặc Share vì kiến thức cần được chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *