Cách bảo vệ môi trường tốt nhất của nhà nhiếp ảnh là Chụp ảnh

Đây chính là triết lý của Nhiếp ảnh gia sinh thái Thomas Peschak.
Anh đã lặn ở hàng trăm vùng biển khác nhau để chụp ảnh về các loài sinh vật và môi trường để ghi lại thực trạng những vấn để đang xảy ra ở đại dương.
Các hình ảnh ấn tượng của anh đã được kể lại trên tạp chí Nation Geographic làm nhiều người chú ý và quan tâm đến bảo vệ môi trường biển mạnh mẽ hơn
Anh cũng phối hợp với các tổ chức bảo vệ môi trường để vận động chính phủ tạo ra những khu vực biển bảo tồn. Hành động của anh không chỉ bảo tồn thiên nhiên mà còn tạo điều kiện việc làm biến người dân khu vực đó trở thành đội ngủ bảo vệ môi trường hiêu qủa nhất.

TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *