Biến ảnh chân dung thành tranh kiểu Bút Pháp Điểm Hoạ Pointillism

Nếu bạn phải vẽ một bức tranh theo kiểu Bút Pháp Điểm hoạ, chắc bạn phải là người rất kiên nhẫn.
Để vẽ được bức tranh dạng này bạn phải dùng bút và chấm từng chấm cho đến khi bức tranh hoàn thành.
Nếu bạn chấm mà cảm thấy điên đầu quá thì có một cách khác là dùng Photoshop.
Photoshop có một Filter cho việc này là Pointillize.
Dĩ nhiên để có một ảnh đẹp thì bạn cần qua nhiều bước, dựa trên nền tảng sử dụng filter này.
Ngoài ra nếu bạn chuyển layer thành smart object khi thực hiện thì sau này bạn có thể biến bất cứ ảnh nào thành Tranh Pointillism trong nháy mắt bằng việc thay thể layer.
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *