15 kiểu tạo dáng xinh cho khuôn mặt

Khi chụp ảnh chân dung việc tạo dáng cho khuôn mặt làm một trong những điều khó khăn cho người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia nếu chưa có kinh nghiệm.
Nếu nghĩ việc chụp chỉ là khuôn mặt và chỉ xoay khuôn mặt thì đây quả là công việc khó.
Tuy vậy nếu áp dụng việc đặt tay, xoay trục cơ thể… thì có nhiều lựa chọn chân dung hơn.
Sau đây là 15 kiểu tạo dáng mà bạn là nhiếp ảnh gia hay mẫu nên tham khảo
TinhClass – Lớp học hào hứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *